ASSESSORIA

AGÈNCIA PALAFRUGELL 

 

 Gestió Comptable

Assessorament i realització de la comptabilitat d’acord a la normativa vigent, transcripció de la documentació comptable i formalització dels llibres comptables obligatoris.

 Gestió Mercantil

Assessorament mercantil. Constitució de noves empreses. Manteniment i canvis en els òrgans societaris. Manteniment dels llibres mercantils, confecció i registre dels comptes anuals i la resta de documentació mercantil.

 Gestió Fiscal

Assessorament i planificació fiscal adreçat a empreses i particulars. Representació dels nostres clients davant la inspecció de tributs i altres òrgans. Realització de les autoliquidacions periòdiques de caràcter fiscal que afecten a les empreses i particulars.

asesoria-fiscal-servicios-laboral-girona-contable-legal

Gestió de nòmines, contractació i seguretat social

Confecció dels rebuts de salaris dels treballadors i butlletins de cotització a la seguretat social de les empreses. També fem afiliacions de treballadors a la seguretat social, assessorament i tràmits de contractació de treballadors. A més, fem formalització  i registre de contactes laborals.

Així com assessorament i coordinació de les polítiques de prevenció de riscos laborals, assessorament laboral en general, assistència, tràmits i representació dels nostres clients davant la Inspecció de Treball, el Departament de Treball i Seguretat Social

asesoria-dominguez-palafrugell-fiscal-laboral-asesor-empresas

 Gestió i Administració

Assessorament i implantació de la normativa legal en diferents àmbits de l’empresa. Així com la implantació de la llei de protecció de dades (LODP), prevenció de riscos laborals, externalització de serveis administratius en general, administració de finques i d’entitats sense ànim de lucre.

ADREÇA

Torres i Jonama, 57

17200 Palafrugell (Girona)

972 30 06 96

972 30 16 53

CORREU ELECTRÒNIC

fiscal@dominguezassessors.com

laboral@dominguezassessors.com

administra@dominguezassessors.com